DAI-ICHI | Nhà Chẳng Thể Thiếu Ai MV

Composer, Singer & Music Producer: Hứa Kim Tuyền

Director: Tony Lâm Hoàng
Script: Nhan Vân Anh
Animation Production: Utopia Animation Studio
Storyboard: Cacao_Ox

Character Design: Bít Trần

Background Artist: Cacao_Ox, Phan An, Ylag, Thỏ

Animation Frame By Frame: Bít Trần

Cleaning up – Coloring: Bít Trần, Bumbaratatata, Bumbalang

Composition: Tâm Công

Video Editing: Tony Đẩu

Agency: VMLY&R Vietnam
Agency Producer: Thuần Lê, Uyên Trịnh
Creative: Vi Nguyễn
Account: Nam Đinh, Thanh Trần, Nhi Phan, Tâm Nguyễn