PNJ – Valentine 2018

OUR FEATURES

MÓN QUÀ LỚN NHẤT LÀ TÌNH YÊU CHÂN THÀNH

Client: PNJ
Production House: UTOPIA Creative Studio
Director: Tony Lam Hoang
Production Manager: Uyên Thư
Creative Agency: DigiPencil MVV