ShopBack – Mua sắm là phải vui

OUR FEATURES

VIRAL VIDEO – SHOPBACK | MUA SẮM LÀ PHẢI VUI

Client: ShopBack Vietnam
Creative / Production: UTOPIA Creative Studio
EP | Director: Tony Lam Hoang
Writer: Nhan Van Anh
Screenplay: Tony Lam Hoang
Starring: Cano – Lê Nhân | Thư Lê